CELE ZABEZPIECZEŃ W NORMIE ISO 27001 A PRAKTYKA ICH WDROŻENIA


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Skuteczne wdrożenie systemu ochrony informacji ISO 27001 znacząco zwiększa bezpieczeństwo informacji w każdej organizacji. Dla firmy posiadanie normy oznacza wzrost wiarygodności, ustrukturyzowane zasady dotyczące skutecznej ochrony danych i zgodność z przepisami RODO.


  • Data: 17.04.2020 10:30 - 17.04.2020 12:00
  • Miejsce: Webinarium (Mapa)

Opis

Prowadzący: Konrad Gałaj-Emiliańczyk


Niestety wdrażanie systemu bezpieczeństwa informacji często prowadzi do utraty z pola widzenia celów, jakie mają przyświecać poszczególnym zabezpieczeniom. Finałem takiego stanu rzeczy jest kurczowe trzymanie się nieaktualnych procedur mimo, iż nie realizują celów do jakich zostały powołane.

Częstym błędem popełnianym przez organizacje jest brak, lub jedynie powierzchowny przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.  Prowadzi to do jego stagnacji i finalnie system nie stanowi już żadnej wartości dodanej w organizacji.

W trakcie webinaru przedstawimy praktyczne metody przeciwdziałania tendencjom występującym w skostniałych systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. Na przykładzie normy ISO 27001 wyjaśnimy dlaczego pewne procedury nie działają i jaki powinien być ich kształt by realizowały cele firmy.

OMAWIANE ZAGADNIENIA

  • tworzenie procedur w oparciu o cele zabezpieczeń,
  • największe problemy z wdrażaniem procedur bezpieczeństwa – case study
  • próby obejścia procedur w przypadkach ich wysokiego rygoru
  • przeciwdziałanie negatywnym tendencjom w systemie bezpieczeństwa informacji,
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji przez cele.

Link do postu

Treść opisu webinarium pochodzi ze strony organizatora/prelegenta lub z postu z serwisu LinkedIn.