Dochodzenie roszczeń z umów o roboty budowlane


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

W jakich sytuacjach można dochodzić roszczeń z tytułu umów o roboty budowlane i jak przygotować się do tego procesu? Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego poruszymy najważniejsze kwestie związane z egzekwowaniem praw w przypadku niewykonania prac budowlanych, wykonania wadliwego lub niezgodnego z umową.


  • Data: 29.10.2020 11:00 - 29.10.2020 11:45
  • Miejsce: Webinarium (Mapa)

Opis

Prowadzący: Paweł Góra 

Agenda

- Dochodzenie roszczeń 

- aspekty ogólne 

- Strony postępowania sądowego z uwzględnieniem struktury konsorcjum 

- Rodzaje powództw 

- Roszczenia inwestora z tytułu wadliwego wykonania obiektu lub wykonania obiektu niezgodnie z umową 

- Zabezpieczenie roszczeń z umów o roboty budowlane 

- Polubowne rozwiązywanie sporów z umów o roboty budowlane 

- Egzekucja roszczeń