Efektywne wdrożenie PPK. Praktyczne informacje i przykłady


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Jakie są najważniejsze zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych i w jaki sposób przygotować się do wdrożenia programu? Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego przekażemy praktyczne informacje dla firm objętych II i III fazą PPK.


  • Data: 01.07.2020 11:00 - 01.07.2020 12:00
  • Miejsce: Webinarium (Mapa)
  • Więcej informacji: Limit uczestników: 300

Opis

Prowadzący: Łukasz Jasiński 

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia: 

- Pracownicze Plany Kapitałowe 

– obowiązki pracodawcy 

- Etapy wdrożenia PPK 

- Sankcje za nieprawidłowe wdrożenie PPK 

- Jakie działania mogą być potraktowane jako zniechęcanie pracowników do PPK? - Administracja PPK 

- jakie czynności leżą po stronie pracodawcy?