Jak zarządzać wiedzą w firmie z MŚP BEZ DUŻYCH INWESTYCJI


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zarządzanie wiedzą w firmie to świadoma dbałość o swobodny i planowy przepływ informacji, danych, wiedzy, ale także najlepszych praktyk z niej wynikających w firmie, które przyczyniają się do sukcesu organizacji jako całości. Dzięki dobremu zarządzaniu wiedzą można szybciej i skuteczniej realizować działania w firmie unikając marnotrawstwa, wyważania drzwi, które ktoś już wcześniej otworzył. Jest ona bardziej odporna na rotację pracowników.


  • Data: 01.07.2020 20:00
  • Miejsce: Webinarium (Mapa)

Opis

Kto poprowadzi webinar?

Maciej Sasin konsultant rozwoju organizacji, trener, coach i przedsiębiorca

W trakcie webinaru odpowiemy na pytanie:
jak zarządzać wiedzą w organizacji bez inwestowania wielkich pieniędzy i złożonych systemów?

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest do przedsiębiorców, managerów i HR którzy:

  • chcą przyspieszyć rozwój firmy i sprawić, że będzie ona dojrzalsza i bardziej samoświadoma
  • chcą zmniejszyć koszty rotacji i utraty kluczowych pracowników
  • chcą zwiększyć świadomość i zaangażowanie pracowników

W tracie webinaru dowiesz się:

  • jak budować system zarządzania wiedzą w firmie?
  • jakimi narzędziami posługiwać się, aby gromadzić wiedzę i upowszechniać ją wśród pracowników?
  • jak implementować praktyki uczenia się w codzienność organizacyjną