Rozwiązanie umowy o pracę


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Podczas webinaru omówimy poszczególne tryby rozwiązania umowy o pracę, tj. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem przez jedną ze stron, jak również bez zachowania okresu wypowiedzenia. Poruszymy również kwestię formalnych wymogów, jakie muszą spełniać dokumenty, na podstawie których rozwiązaniu ulegnie stosunek pracy. Zaprezentowane zostanie także zagadnienie indywidualnego zwolnienia pracownika z pracy na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych oraz związanych z tym obowiązków leżących po stronie pracodawcy.


  • Data: 08.10.2020 11:00 - 08.10.2020 11:45
  • Miejsce: Webinarium (Mapa)

Opis

Prowadząca:  Magdalena Wilkoszewska 

Agenda: 

- Tryby rozwiązania umowy o pracę przewidziane w kodeksie pracy 

- Wymagania formalne dotyczące rozwiązania stosunku pracy 

- Przyczyny rozwiązania umowy o pracę 

- Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika 

– Zwolnienia indywidualne na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych - Obowiązki pracodawców rozwiązujących umowy o pracę