Zamówienia publiczne w czasie COVID-19


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele obszarów gospodarki, także zamówienia publiczne. Jakie możliwości zabezpieczenia swoich interesów mają zamawiający i wykonawcy umów na mocy przepisów wprowadzanych przez tzw. Tarcze Antykryzysowe, a w szczególności przez Tarczę 4.0?


  • Data: 14.07.2020 11:00 - 14.07.2020 11:45
  • Miejsce: Webinarium (Mapa)

Opis

Prowadzący: Paweł Góra 

Agenda: 

- Zamówienie publiczne 

- COVID-19 jako siła wyższa 

- Wyłączenie stosowania przepisów PZP 

- Zmiany dotyczące wadium i zabezpieczeń w czasie epidemii 

- Obowiązek informacyjny stron umowy 

- Zmiana umów w obliczu COVID-19 

- Kary umowne 

- Zamówienia publiczne - konsorcjum