Zdalna realizacja obowiązków IOD: Ocena ryzyka i naruszenia


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Zapraszamy na kolejny darmowy webinar przeznaczony dla Inspektorów Ochrony Danych oraz osób zawodowo zajmujących się obszarem ochrony danych osobowych. Tym razem porozmawiamy o procesie oceny ryzyka, oraz o zarządzaniu naruszeniami bezpieczeństwa informacji.


  • Data: 22.05.2020 10:00
  • Miejsce: Webinarium (Mapa)
  • Więcej informacji: Limit uczestników: 65

Opis

Prowadzący: Marek Koprowski

Jako ekspert wystąpi specjalista prawa ochrony danych osobowych, nowych technologii i usług online - Michał Kluska z kancelarii DZP.

 

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka, i zarządzać naruszeniami bezpieczeństwa danych?

Zapraszamy serdecznie na kolejny darmowy webinar z serii „Zdalna realizacja obowiązków IOD” organizowanej przez firmę QBICO. Na drugim spotkaniu poruszymy temat dotyczący wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem ochrony danych osobowych, a mianowicie będzie to ocena ryzyka, oraz zarządzanie naruszeniami bezpieczeństwa danych.

Do kogo kierowany jest webinar?

do Inspektorów Ochrony Danych zatrudnionych wewnątrz organizacji

do Inspektorów, świadczących swoje usługi dla wielu klientów równolegle, jako tzw. zewnętrzny IOD

do wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem ochrony danych i compliance

Czego dowiesz się z webinaru?

Podczas webinaru dowiesz się jak przeprowadzić ocenę ryzyka przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i uniwersalnej metodyki, jak ewidencjonować przeprowadzone analizy ryzyka i zarządzać incydentami i naruszeniami, a także:

AGENDA

1. Ocena i analiza ryzyka.

Jakie obowiązki ciążą na inspektorach ochrony danych w obszarze oceny i analizy ryzyka

kiedy trzeba przeprowadzać DPIA, czyli ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych

na jakie kwestie warto zwrócić uwagę podczas przeprowadzania oceny i analizy ryzyka

jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla czynności przetwarzania danych przy użyciu oprogramowania dla IOD?

Ocena ryzyka – i co dalej? (DPIA)

2. Zarządzanie naruszeniami bezpieczeństwa.

Jakie obowiązki ciążą na inspektorach w zakresie rejestrowania i ewidencji naruszeń

informowanie osob których dane dotyczą

wysyłanie zgłoszenia do UODO

jak ewidencjonować incydenty i naruszenia, i zarządzać nimi z wykorzystaniem ZORRO?

3. Sesja Q&A – pytania i odpowiedzi


Link do postu