Warunki


REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz zasady korzystania z Serwisu https://www.freewebinar.pl/.

 

Definicje

 

Serwis to strona internetowa dostępna pod adresem https://www.freewebinar.pl/

Operatorem Serwisu („Operator”) jest AGhome Agnieszka Goch z siedzibą we Krakowie, ul. Wierzyńskiego 16A/LU2, 30-198 Kraków


Internautą jest osoba odwiedzająca Serwis za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Użytkownikiem jest Internauta, który korzysta z usług Operatora.


Postanowienia ogólne


 • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się oraz akceptacji przez Użytkownika treści Regulaminu i oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.freewebinar.pl/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Z zastrzeżeniem czasu przeznaczonego na konserwację systemów niezbędnych do obsługi Serwisu, Serwis dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Przesyłanie za pośrednictwem Serwisu informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych jest zakazane. W przypadku przesyłania takich treści Operator ma prawo wystąpić na drogę prawną ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 • Operator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Użytkownikom możliwość zamieszczania, wyświetlania, przeglądania, wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online.
 • Operator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Internautom możliwość wyświetlania, przeglądania, wyszukiwania ogłoszeń, reklam i innej zawartości online.
 • Operator, pomimo, że Użytkownicy mogą używać oferowanych przez niego usług do komunikacji i przeprowadzania transakcji, nie uczestniczy i nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami.
 • Podstawowe usługi oferowane przez Operatora są bezpłatne, jednakże dodatkowo może on oferować płatne produkty lub usługi.


Postanowienia końcowe

 

 • Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 • Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2020 r.